Uvjeti i odredbe

ODREDBE I UVJETI

ODREDBE I UVJETI KORIŠTENJA ELECTROLUXOVIH WEB STRANICA DOBRO DOŠLI NA AB ELECTROLUXOVE ("ELECTROLUX") WEB STRANICE. MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE ODREDBE I UVJETE PRIJE KORIŠTENJA OVIH WEB STRANICA ("STRANICE"). OVE STRANICE SMIJU SE KORISTITI ISKLJUČIVO U SVRHU INFORMIRANJA. KORIŠTENJEM STRANICA I PREUZIMANJEM PODATAKA SA STRANICA PRISTAJETE NA ODREDBE I UVJETE POSTAVLJENE U OVOJ OBAVIJESTI. AKO NE PRISTAJETE NA OVE ODREDBE I UVJETE NE KORISTITE OVE STRANICE I NE PREUZIMAJTE PODATKE SA NJIH. PRISTUPOM NA STRANICE ISKAZUJETE PRISTANAK NA PRIDRŽAVANJE OVIH ODREDBI I UVJETA. 

Cookie 
AB Electrolux koristi „cookie“ tehnologiju kako bi poboljšala i olakšala posjećivanje Electrolux web stranice. „Cookie“ files šalju se na Vaše računalo i prepoznaju Vas kao jedinstvenog korisnika i spremaju Vaše osobne podatke i tehničke informacije. Mi koristimo 
a)stalne „cookies“ (odnosno cookies ostaju na vašem računalu sve dok ih ne izbrišete)
b) privremene „cookies“ (odnosno cookies traju dok ne zatvorite pretraživač) 

„Cookies“ sami po sebi ne sadrže ili otkrivaju bilo kakve osobne podatke. Ako osobne podatke dostavite putem Electroluxove web stranice, informacije se mogu povezati s podacima spremljenim u «cookies». 

Ako ne prihvaćate AB Electrolux korištenje cookiesa, podešene postavke na svom pretraživaču možete promijeniti tako da pretraživač ne prihvaća cookiese (upute o tome kako ćete izmijeniti cookie postavke u pretraživaču možete pronaći u odjeljku pomoć na vašem web pretraživaču. Ako izmijenite postavke, nećete imati pristup određenim dijelovima Electrolux web stranice. 

Ako imate bilo kakva pitanja u svezi sa našim korištenjem cookiesa, molimo da nas kontaktirate na webmaster@electrolux.com. 

Licence 
Podredno uvjetima utvrđenim u ovom ugovoru ELECTROLUX vam jamči neekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, korištenja i prikaza ove stranice i materijala koji se na njoj nalaze. Vi potvrđujete da nećete ometati ili pokušati ometati rad stranice na bilo koji način. 

ELECTROLUX vam dopušta pregled i učitavanje informacija (Materijala) na stranici samo za Vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu. Ovo ovlaštenje ne predstavlja prijenos prava na Materijalima i kopijama Materijala i podliježe slijedećim ograničenjima: 1) na svim kopijama učitanog Materijala morate zadržati sve oznake autorskih i drugih vlasničkih prava sadržanih u Materijalima; 2) ne smijete mijenjati Materijale na bilo koji način, umnožavati ih ili javno prikazati, izvoditi ili distribuirati, ili na drugi način koristiti ili prenositi ih u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe; i 3) Materijale ne smijete prenositi bilo kojoj drugoj osobi ukoliko ih niste obavijestili o i oni su pristali prihvatiti obveze koje proizlaze iz ovih uvjeta za korištenje. Vi potvrđujete da ćete se pridržavati svih dodatnih ograničenja prikazanih na Stranici već prema ažuriranju s vremena na vrijeme. Ova stranica, uključujući sve Materijale, je autorsko pravo zaštićeno zakonima o autorskom pravu i odredbama sporazuma širom svijeta. Prilikom korištenja ove Stranice poštivat ćete sve zakone o autorskom pravu u svijetu, i spriječiti bilo kakvo neovlašteno kopiranje Materijala. Osim kako je ovdje izričito utvrđeno, ELECTROLUX Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo temeljem patenata, nacrta, trgovačkih marki, autorskih prava ili trgovačkih tajnih propisa. 

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Electrolux ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama. 

Korisnički računi 
Kako biste mogli pristupati određenim ograničenim dijelovima Stranice, od Vas se može zatražiti da otvorite korisnički račun. U tom slučaju morate provesti postupak registracije dostavljajući nam potpune i točne informacije kako je navedeno u odgovarajućem registracijskom formularu. Od Vas će se također tražiti da odaberete lozinku i korisničko ime. Vi ste u potpunosti odgovorni za održanje povjerljivosti Vaše lozinke i računa. Nadalje, Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju u okviru navedenog računa. Obvezujete se da ćete ELECTROLUX odmah izvijestiti o svakom neovlaštenom korištenju vašeg računa ili bilo kojem drugom ugrožavanju sigurnosti. ELECTROLUX ne odgovara ni za kakve štete koje kod vas eventualno mogu nastati kao rezultat korištenja vaše lozinke ili računa od strane nekog drugog. 

Korisnička jamstva 
Izjavljujete i jamčite da ćete Stranicu koristiti u skladu s ovim Ugovorom uključujući zakone i odredbe iz ovog Ugovora, te da ćete poštivati sve postojeće i buduće politike i pravila Stranice. Obvezujete se da nećete koristiti Stranicu: (a) kako bi prenijeli spam ili nepotrebnu komunikaciju; (b) i pretvarati se da ste ELECTROLUX ili netko drugi; (c) krivotvoriti memorandume ili na drugi način manipulirati podacima kako bi prikrili porijeklo nekog sadržaja prenesenog putem Stranice; (d) krivo prikazati vašu povezanost sa fizičkom ili pravnom osobom; (e) postupati na način koji negativno utiče na mogućnost korištenja Stranice od drugih korisnika; (f) uključiti se u aktivnosti koje bi kršile neki važeći zakon; (g) slati poštom ili prenositi neki materijal koji krši na bilo koji način prava drugih ili koji je nezakonit, uvredljiv, klevetnički, vulgaran ili na drugi način sporan ili koji sadržava reklamiranje ili poticanje u svezi sa proizvodima ili uslugama ili (h) prikupljati ili pohranjivati osobne podatke ostalih korisnika ukoliko takvi korisnici isto nisu posebice odobrili. Ukoliko se ne pridržavate naprijed navedenog, ne smijete koristiti Stranicu, a ovim se Ugovorom ELECTROLUX zakonski ne obvezuje, i zadržava sva svoja zakonska prava u odnosu na takvo nepridržavanje. 

Nadalje izjavljujete da ćete braniti, naknaditi i zaštiti ELECTROLUX, njegova povezana društva i njihove službenike, direktore i agente od i protiv svih tražbina i troškova, uključujući odvjetničke nagrade, a koji proizađu iz korištenja Stranice. 

Izmjene 
ELECTROLUX zadržava pravo izmijeniti, preinačiti, dodati ili maknuti prema vlastitom nahođenju neki dio ovog Ugovora u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme. Izmjene ovog Ugovora stupaju na snagu kada je obavijest o takvoj izmjeni prikazana na Stranici. Ako nastavite koristiti Stranicu nakon što su izmjene Ugovora prikazane na Stranici, smatrat će se da ste prihvatili te izmjene. 

ELECTROLUX može otkazati, izmijeniti, ispraviti greške ili propuste u bilo kojem dijelu Stranice, izvršiti druge izmjene na Stranici, materijalima i proizvodima, programima, uslugama ili cijenama (ako ih ima) navedenih na Stranici, isključiti ili dokinuti neki aspekt Stranice, uključujući raspoloživost bilo koje od karakteristika Stranice, u bilo koje doba bez ikakve obavijesti. ELECTROLUX može nametnuti ograničenja na pojedine karakteristike i usluge ili ograničiti vaš pristup dijelovima ili cijeloj Stranici bez obavijesti ili odgovornosti. ELECTROLUX može u svako doba otkazati gore navedeno ovlaštenje, prava i licencu, i temeljem takvog otkazivanja vi ste obvezni odmah uništiti sve Materijale. 

Priznanje prava intelektualnog vlasništva 
Vi priznajete da sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući uz ostalo i autorsko pravo, patente, know-how, povjerljive informacije, prava na bazu podataka, prava na trgovačku marku i dizajne (bilo da su registrirani ili ne) na Stranici pripadaju ELECTROLUXu ili davateljima licence. Goodwill i prava intelektualnog vlasništva koja proizađu iz korištenja prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju ELECTROLUXu pripast će ELECTROLUXu. 

Informacije koje vi dostavljate 
Izjava o privatnosti povezana s ovom Stranicom štiti svaku informaciju privatne prirode koju vi dostavite ELECTROLUXu putem ove Stranice. Međutim, povjerljivu ili informaciju o vlasništvu ne trebate slati ELECTROLUXu putem ove Stranice. Vi pristajete da se informacije ili materijali koje vi ili netko drugi u vaše ime dostavi ELECTROLUXu neće smatrati povjerljivom ili vlasničkom. Dostavljajući bilo koju takvu informaciju ili materijale ELECTROLUXu u potpunosti ustupate i prenosite ELECTROLUXu sva prava na intelektualno vlasništvo u i na takvim informacijama ili materijalima i ELECTROLUX može slobodno koristiti, umnožavati, prikazati, javno izvoditi, prenositi, distribuirati, izmijeniti, ustupiti, i licencirati takve informacije i materijale, a vi nadalje pristajete da ELECTROLUX slobodno koristi ideje, koncepte ili know-how koje ste vi ili netko u vaše ime dostavili ELECTROLUXu. Nadalje, jamčite da ELECTROLUXu nećete dostaviti informacije ili materijale koji su klevetnički, prijeteći, opsceni, uvredljivi, ili na drugi način nezakoniti prema važećim zakonima, ili koji sadržavaju vlasnički materijal drugih. ELECTROLUX zadržava pravo da sa Stranice, prema vlastitoj procjeni, ukloni informaciju koju ste dostavili. 

Sigurnost 
Ne smijete: (a) koristiti bilo koji uređaj ili software koji može ometati rad Stranice; (b) poduzimati radnje koje nameću enormno veliko ili nerazumno opterećenje za infrastrukturu Stranice (kao što je slanje masovnih poruka – spamming ), ili (c) ometati ili vršiti neovlaštene promjene na softwaru Stranice ili njezinoj funkcionalnosti. Ovo uključuje stavljanje materijala na Stranicu, koji je zaražen virusom, trojanskim konjima, vremenskim bombama ili drugim elementima koji mogu oštetiti ili ometati programsku strukturu Stranice. 

Web stranice trećih 
ELECTROLUX ne preuzima obvezu nadgledanja ili kontrole sadržaja web stranice trećih, niti je ELECTROLUX odgovoran za točnost ili pouzdanost web stranica takvih trećih stranaka. Nadalje, ELECTROLUX može na svojoj Stranici omogućiti veze (linkove) za web stranice koje održavaju druge pravne osobe. Ako koristite te Stranice, napustit ćete ovu Stranicu. Ako posjetite neku povezanu stranicu, isto činite na svoj osobni rizik i poduzimanje svih zaštitnih mjera protiv virusa i drugih destruktivnih elemenata spada u vašu odgovornost. ELECTROLUX ne daje nikakva jamstva niti izjave u svezi sa bilo kojom povezanom web stranicom ili informacijom koja se na istoj pojavi ili nekim drugim proizvodima ili uslugama opisanim na istoj. Linkovi (veze) ne podrazumijevaju da je ELECTROLUX ili sponzori te Stranice, indosatori, povezan ili udružen sa, ili je zakonski ovlašten koristiti neki trgovački znak, trgovačko ime, logotip ili simbol koji je autorsko pravo istaknut na ili dostupan putem linkova, ili da je neka link Stranica ovlaštena koristiti neki trgovački znak, trgovačko ime, logotip ili simbol koji je autorsko pravo ELECTROLUXa ili nekog od njegovih povezanih društava ili podružnica. 

Vanjski linkovi na Stranici 
Svi linkovi na Stranici moraju biti odobreni pismenim putem od strane ELECTROLUXa, osim kad ELECTROLUX pristaje na link u kojem: (i) link je samo-tekst link koji sadrži ime ELECTROLUX i ne sadrži nikakve zaštitne znakove ELECTROLUXa ili davatelja licence, (ii) link upućuje samo na www.electrolux.com, a ne na dublje stranice, (iii) link kad ga korisnik aktivira, prikazuje tu stranicu na cijelom ekranu u prozorčiću pretraživača u punoj funkciji za pretraživanje, a ne unutar „okvira“ na link stranici, i (iv) pojavljivanje, položaj i drugi aspekti linka ne smiju stvarati krive predodžbe da su pravna osoba ili njezine aktivnosti ili proizvodi povezani ili sponzorirani od strane ELECTROLUXa niti biti takve prirode da bi oštetile ili oslabile goodwll povezan sa imenom i trgovačkim znacima ELECTROLUXa ili njegovih povezanih društava. ELECTROLUX zadržava pravo opozvati ovu suglasnost na link u bilo koje vrijeme prema vlastitom nahođenju. 

Isključivanje prešutnih jamstava
Iako su poduzete mjere da se osigura točnost informacija na ovoj Stranici, ELECTROLUX ne preuzima nikakvu odgovornost za istu. MATERIJALI MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI I TIPOGRAFSKE GREŠKE. ELECTROLUX NE JAMČI TOČNOST ILI POTPUNOST MATERIJALA ILI POUZDANOST BILO KOJEG SAVJETA, MIŠLJENJA, IZJAVE ILI DRUGE INFORMACIJE PRIKAZANE ILI DISTRIBUIRANE PUTEM STRANICE. VI PRIHVAĆATE DA SVAKO KORIŠTENJE TAKVOG MIŠLJENJA, SAVJETA, IZJAVE, MEMORANDUMA ILI INFORMACIJE PREDSTAVLJA VAŠ OSOBNI RIZIK. SVI SADRŽAJI SE PRIKAZUJU „KAKO-JE“ I „KAKO JE DOSTUPNO“. ELECTROLUX SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE IZJAVE ILI JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVA ILI PRODAJNOST ILI POGODNOST ZA ODREĐENU SVRHU, NEKRŠENJE, U SVEZI SA FUNKCIONIRANJEM OVE STRANICE ILI SADRŽAJEM. ELECTROLUX NE JAMČI I NE DAJE NIKAKVE IZJAVE O SIGURNOSTI OVE STRANICE. VI PRIHVAĆATE MOGUĆNOST DA SVAKA POSLANA INFORMACIJA MOŽE BITI ZAUSTAVLJENA. ELECTROLUX NE JAMČI DA JE WEB STRANICA ILI SERVERI KOJI PODRŽAVAJU TU STRANICU ILI ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA POSLANA OD STRANE ELECTROLUXa SLOBODNA OD VIRUSA ILI DRUGIH DESTRUKTIVNIH ELEMENATA. SVE TAKVE IZJAVE, JAMSTVA I UVJETI SU ISKLJUČENI OSIM U OBIMU U KOJEM ZAKON ZABRANJUJE NJIHOVE ISKLJUČIVANJE. 

Ograničenje odgovornosti 
NI U KOM SLUČAJU ELECTROLUX NIJE ODGOVORAN ZA BILO KOJU IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSLJEDIČNU, KAŽNJIVU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK POSLA, UGOVORA, PRIHODA, PODATAKA, INFORMACIJA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJI PROIZAĐU IZ ILI U SVEZI SA KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA STRANICE ILI SADRŽAJA ILI IZ ILI U SVEZI SA OVIM UGOVOROM, ČAK I AKO JE ELECTROLUX BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. PORED UVJETA UTVRĐENIH U OVOM UGOVORU NI U KOM SLUČAJU ELECTROLUX NIJE ODGOVORAN ZA POGREŠKE, NETOČNOSTI, PROPUSTE ILI DRUGE GREŠKE ILI NEPRAVODOBNOST ILI NEPOSTOJANJE VJERODOSTOJNOSTI INFORMACIJA SADRŽANIH NA STRANICI. 

Obveza ublažavanja (smanjenja) gubitka 
Bez obzira na ograničenja odgovornosti utvrđenih u ovom ugovoru, vi snosite svu odgovornost za ublažavanje gubitka (štete) koji nastane u svezi sa nekom tražbinom ili postupanjem (bilo za nemar, kršenje ugovora ili nešto drugo) koje biste potraživali od ELECTROLUXa. 

Obavijesti 
Svako pozivanje na „pismeni oblik“ i „obavijesti“ kao i sve izraze koji se odnose na sredstva slične namjene uključuju elektronske oblike komunikacije (na pr. e-mail) pod uvjetom da stranka koja se oslanja na komunikaciju zadrži prihvatljivi dokaz da je komunikacija poslana i primljena. . 

Isključivi pravni lijek
Ako ELECTROLUX ne izvrši svoje obveze temeljem ovog ugovora, on će isto ili ispraviti ili, prema svom nahođenju, otkazati vam ovaj ugovor prethodnom obavijesti prikazanoj na web stranici. Ova odredba izražava vaš jeidini i isključivi pravni lijek u odnosu na nepoštivanje od strane ELECTROLUXa u obimu maksimalno dopuštenom zakonom. 

Cijeli ugovor i pojedinačnost 
Ovaj ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između ELECTROLUXa i vas u svezi sa korištenje ove stranice. U slučaju da biste imali razlog za tužbu u svezi s korištenjem stranice, spor morate pokrenuti u roku od jedne (1) godine nakon što tražbina ili razlog za tužbu nastupi. Ako iz nekog razloga nadležni sud utvrdi neku od odredbi ovog ugovora ili neki njego dio neutuživim, ta odredba će biti izvršena u maksimalnom dopuštenom obimu kako bi se postigla svrha ugovora, a ostatak ugovora će i dalje biti na snazi. 

Prava trećih strana 
Osim kako je izričito utvrđeno u ovom ugovoru, osoba koja nije stranka u ovom ugovoru ne može primijeniti bilo koji od uvjeta istoga. 

Nadležnost 
Ovu Stranicu kontrolira, podržava i njome upravlja ELECTROLUX iz svog ureda u Švedskoj. ELECTROLUX ne daje nikakve izjave da su materijali na ovoj stranici pogodni ili dostupni za korištenje na drugim područjima izvan Švedske i gdje je pristup istima s područja gdje su njihovi sadržaji nezakoniti zabranjen. Ako pristupate ovoj Stranici sa područja izvan Švedske, vi ste odgovorni sa poštivanje svih lokalnih zakona. Zakoni Kraljevine Švedske određuju ovaj ugovor bez učinka na sukob zakonskih odredbi.Okružni sud u Stockholmu ima isključivu nadležnost prvog stupnja u bilo kojem sporu koji proizađe iz ovog ugovora.